כח זיקית 1

כח זיקית 1 -הסרט המלא

האוצר מתחת לגשר

האוצר מתחת לגשר הסרט המלא

ערביות תוקפות חיילים ומקבלות גז לפנים

ערביות תוקפות חיילים ומקבלות גז לפנים

שוטרים מרביצים לחרדי

שוטרים מרביצים לחרדי סתם ושוברים לו את המשקפיים